Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5277 6d37
Reposted fromkarahippie karahippie viawarkocz warkocz
4851 71fe 500
Reposted fromloveandsex loveandsex viahavingdreams havingdreams
4801 1ee4
Reposted fromprblms prblms viatentacleguy tentacleguy
9760 f5bb
Reposted frommiktoria miktoria viawszystkodupa wszystkodupa
1552 4a08
Reposted frommrautyna mrautyna viawszystkodupa wszystkodupa
Spotkajmy się kiedyś. Porozmawiamy o tym, co czułam, gdy byłeś najważniejszym człowiekiem w moim życiu. Opowiem Ci o tęsknocie, której nie znasz. Dowiesz się czym była pustka - dziura w organizmie w kształcie Twojej duszy, niepozwalająca oddychać i zasypiać nocą. Zapewne nigdy nie wiedziałeś o istnieniu moich uczuć. Przyjdź, powspominamy stare dobre czasy, gdy jeszcze Ciebie kochałam.
— Alicja Kostrzak
5430 08cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
7415 e567 500
Reposted frompie-in-the-sky pie-in-the-sky viaoutoflove outoflove
Bardzo Cię podziwiam, jeżeli nie tęsknisz za naszymi rozmowami, jeżeli w ogóle o tym nie myślisz, nie chciałbyś do tego wrócić i niczego Ci nie szkoda.
5495 9ece 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viapkz451 pkz451
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa... 
Reposted fromboro boro viapkz451 pkz451
9803 b0ba
Reposted fromsunlight sunlight viapffft pffft
Jak to jest, że uosabiasz to wszystko czego bałam się ubrać myślą i słowem? Skąd wiedziałeś co wiedzieć i czemu się bacznie przyglądać? Zabrałeś mi prośby wykrzyczane, wyszeptane, wstydliwe i bezwstydne. Jesteś prawdziwy i nierealny. Ty, ja.. podobno gdzieś jeszcze czas, zupełnie na nowo noce nieprzespane, dni przeżyte, oddechy złapane i wstrzymane w pocałunku.  Pierwsza kawa, zawstydzenie, warg zbliżenie, czuły dotyk, dreszcze.. Nie wierze, ale czuje. Uwierzę, a do reszty zwariuje. Zwariuje z miłości, zakocham się do szaleństwa. I nie ma na to słów, jest za to czytanie w myślach, czytanie z oczu i serca. Malowanie na opuszkach palców, od palca wskazującego lewej dłoni, przez środek nadgarstka do łokcia. Gęsia skórka, spokój, czułość. A potem język na szyi, język na płatku ucha, usta, oczy, znów język i szyja.. Ja płone, Ty płoniesz,  w nas ogień. Możemy wszytko, nie ma zasad, nie ma norm,ani wymagań.  Wszystko jest dobrze, liczy się tylko dziś, liczysz się tylko Ty, liczę sie tylko Ja.
— lecimy do gwiazd
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viabe-yourself be-yourself
1519 8318
Reposted frombrumous brumous viabe-yourself be-yourself
9832 e397
Reposted fromretaliate retaliate viaMartwa13 Martwa13
2892 32d9
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl